Bibliai videók és hanganyagok katalógusa:

Az Ószövetség könyvei
Mózes 1. könyve
-----videó-----
- A teremtés a Bibliában - (mp3 is)
- A bűneset - (mp3 is)
- Kain és Ábel - (mp3 is)
- Az özönvíz - (mp3 is)
- Bábel tornya - (mp3 is)
---> A pátriárkák kora
- Ábrahám - (mp3 is)
- Izsák - (mp3 is)
- Jákób - (mp3 is)
- József - (mp3 is)
- Mózes - (mp3 is)
- "Emlékezzetek Lót feleségére!"
-----hang-----
- Igaznak maradni minden körülmények között
- "Istentől való fejedelem"
Mózes 2. könyve
-----video-----
- A kivonulás és a 10 csapás - (mp3 is)
- A Tízparancsolat - (mp3 is)
ÚJ! - 9. parancsolat - Hamis bizonyság - (mp3 is)
ÚJ! - 10. parancsolat - Ne kívánd! - (mp3 is)
- Te is szabadulhatsz Egyiptomból!
- Hányadán állsz a tizedik parancsolattal?
-----hang-----
- Ki keményítette meg a fáraó szívét?
- Ki alkalmas vezetőnek? - Mózes és a kivonulás
Mózes 4. könyve
-----video-----
- Izrael 40 éve a pusztában - (mp3 is)
-----hang-----
- Mit tanulhatunk Izrael pusztai tapasztalataiból?
Józsué és a bírák könyve és kora
-----video-----
- Józsué - (mp3 is)
- A honfoglalás - (mp3 is)
- A bírák kora - (mp3 is)
- Polgári törvények a Bibliában - (mp3 is)
-----hang-----
- Ruth könyve
Sámuel, Királyok és Krónikák könyvei
-----video-----
---> Az egységes királyság kora
- Saul király - (mp3 is)
- A spiritizmusról - (mp3 is)
- Dávid király - (mp3 is)
- Salamon király - (mp3 is)
---> A megosztott királyság kora
- Az országszakadás - (mp3 is)
- A déli királyok 1 - Roboám, Abija, Asa, Josafát - (mp3 is)
- A déli királyok 2 - Jórám, Akházia, Athália, Joás, Amásia, Uzziás, Jótám - (mp3 is)
- A déli királyok 3 - Akház, Ezékiás, Manassé és Amon - (mp3 is)
- Az északi királyok - Akháb, Jézabel, Jéhu - (mp3 is)
---> A babiloni fogság
- A 70 éves babiloni fogság - Jeremiás, Dániel, Ezékiás próféta, Jojákim, Jojákin, Sedékiás királyok és a 3 ostrom története - (mp3 is)
- Babilon utolsó éjszakája - (mp3 is)
---> Próféták
- Dániel történetei - (mp3 is)
- Ki volt Illés? - (mp3 is)
- Ki volt Elizeus? - (mp3 is)
- Ki volt Jeremiás? - (mp3 is)
-----hang-----
- Naámán gyógyulása 2.Kir.5
Eszter könyve
-----video-----
- Eszter könyve - (mp3 is)
- Eszter könyve
-----hang-----
- Eszter könyve
Jób könyve
-----video-----
-----hang-----
- "Az Úr adta, az Úr elevette - áldott legyen az Úr neve" - Tata
- "Az Úr adta, az Úr elevette - áldott legyen az Úr neve" - Győr
Zsoltárok könyve
-----video-----
-----hang-----
- A 139. Zsoltár - Gyula
Prédikátor könyve
-----video-----
ÚJ! - Prédikátor könyve -
-----hang-----
Jónás könyve
-----video-----
-----hang-----
- Jónás könyve - Bertalan L. u.
Dániel könyve
-----video-----
- Az emberi történelem - (mp3 is)
- Dániel történetei - (mp3 is)
- Babilon utolsó éjszakája - (mp3 is)
- Nagyhatalmak küzdelme - (mp3 is)
- Globális hatalmak - (mp3 is)
- Jeruzsálem kontra Róma - (mp3 is)
- Dániel 8. fejezet - stúdióbeszélgetés
- Dániel 11. fejezet - stúdióbeszélgetés
-----hang-----
- Dániel 6. fejezete - Tatabánya
- Dániel 7. fejezete - Tatabánya
- Dániel 9. fejezete - Tatabánya
- Dániel 10. fejezet - Tatabánya
- Dániel 12. fejezet első része
- Dániel 12. fejezet második része
Az intertestamentális kor
-----video-----
- Hazatérés Babilonból - (mp3 is)
- Az intertestamentális kor - (mp3 is)
-----hang-----
Az Újszövetség könyvei
Jézus kora és világa
-----video-----
- Jézus kora és világa - (mp3 is)
- Kik voltak a farizeusok? - (mp3 is)
-----hang-----
Jézus Krisztus életeseményei
-----video-----
- Próféciák a Messiásról - (mp3 is)
- János evangéliumának bevezetése - (mp3 is)
- Jézus születése - (mp3 is)
- Jézus keresztsége és Keresztelő János - (mp3 is)
- Megkísértés a pusztában - 3x - (mp3 is)
- Az első tanítványok és az első csoda - (mp3 is)
- Jézus kihívásai - (mp3 is)
- "Kemény beszédek..." - (mp3 is)
- "Így írta meg a próféta..." - (mp3 is)
- Bűnösök barátja - (mp3 is)
- Virágvasárnap - (mp3 is)
- Az utolsó vacsora - (mp3 is)
- Jézus főpapi imája - (mp3 is)
- Jézus kihallgatásai - (mp3 is)
- Jézus szenvedése - (mp3 is)
- 7 szó a kereszten - (mp3 is)
-----hang-----
- Jézus beszélgetései
- Jézus az ember Fia
- Jézus szenvedéstörténete
- Jézus Krisztus feltámadása és mennybemenetele
Jézus Krisztus tanításai
-----video-----
- Hol találod a boldogságot? - (mp3 is)
- Az ideális társadalom - (mp3 is)
- Hogyan imádkozzunk? - (mp3 is)
- Ami kimaradt - (mp3 is)
- Krisztus példázatai - (mp3 is)
- Adózás és válás Jézusnál - (mp3 is)
- A szőlőtő - (mp3 is)
- Nikodémus - (mp3 is)
- A tékozló fiú - (mp3 is)
- Az irgalmas szamaritánus - (mp3 is)
- Példázatok a vacsoráról - (mp3 is)
- Meg ne botránkozzatok! - (mp3 is)
- Vak farizeus - (mp3 is)
- Házasság és feltámadás? - (mp3 is)
- A végítélet példázatokban - (mp3 is)
-----hang-----
- A magvető példázata (Mt.13,3-9)
- Talentumok - Mt. 25. fej.
- Példázatok
Jézus Krisztus csodái/gyógyításai
-----video-----
- Az első tanítványok és az első csoda - (mp3 is)
- "Akarsz-e meggyógyulni?" - (mp3 is)
- Újabb csodák - (mp3 is)
- A gyógyító Jézus - (mp3 is)
- Lázár feltámasztása - (mp3 is)
- Újabb gyógyítások - (mp3 is)
-----hang-----
- Jézus gyógyításai
- Jézus csodái
Apostolok cselekedetei
-----video-----
- Apcs. 1:6-8 - Új utak keresése - a Szentlélek - Terézváros
-----hang-----
- Új utak keresése - a Szentlélek - Apcs. 1:6-8
- Pál apostol hatása a környezetére - Győr
- Egy szívvel-lélekkel - Apcs. 4.
- Üldözőből tanítvány - Pál apostol megtérése - Óbuda
- Pál apostol hatása a környezetére - Győr
- Apostolok cselekedetei 1. fejezet, 1. fejezet vége, 2. fejezet eleje: a nyelveken szólásról, 2. fejezet vége: Péter prédikációja, 3. fejezet eleje, 4. fejezete második része, 5:1-11, 5:12-24, 5:25-42, 6:1-8, 6:8-7, 8:1-25, 9:1-16, 9:17-30, 9:31-43, 10:34-36, 10. fejezet vége, 11. fejezet vége + 12. fejezet, 14. fejezet, 15. fejezet, 16. fejezet, 17. fejezet vége, 18:19-19:12, 19:13-20:1, 20. fejezet, 21. fejezet eleje, 21. fejezet vége, 23. fejezet eleje, 24. fejezet eleje, 25. fejezet, 26. fejezet eleje, 26. fejezet vége, 27. fejezet, 28. fejezet
,
1. Korinthusi levél
-----video-----
ÚJ! - Jakab levele - (mp3 is)
-----hang-----
Jakab levele
-----video-----
ÚJ! - Jakab levele - (mp3 is)
-----hang-----
Jelenések könyve
-----video-----
ÚJ! - Jelenések könyve - bevezetés - (mp3 is)
ÚJ! - Jelenések - a 7 levél - (mp3 is)
ÚJ! - Jelenések - a 7 pecsét - (mp3 is)
ÚJ! - Jelenések-7: Elpecsételés + 144.000 - (mp3 is)
ÚJ! - Jelenések - a 7 trombitaszó - (mp3 is)
ÚJ! - Jelenések 10.: A kis könyv - (mp3 is)
- Jelenések könyve 1:1-8
- Jelenések könyve 1:9-20
- Jelenések könyve 2:1-7 - Az efézusi üzenet
- Jelenések könyve 14-20. fejezet
- Jelenések könyve 14:23

-----hang-----
- Miért Jelenések? Jel. 1-3
- Jelenések könyve 4-5. fejezet
- Jelenések könyve 6. fejezete
- Jelenések könyve 7. fejezet
- Jelenések könyve 8. fejezet
- Jelenések könyve 10. fejezet - Tatabánya
- Jelenések könyve 11,15-19 - Tatabánya
- Jelenések könyve 12. fejezete - Pestlőrinc
- Jelenések könyve 12. fejezete - Pestlőrinc
- Jelenések könyve 13. fejezete 1-11.v.
- Jelenések könyve 13. fejezete 11-18.v.
- A 144 ezer - Jelenések könyve 14,1-5
- A 144 ezer - Jelenések könyve 14:1-5
- Jelenések könyve 14. fejezete 1-5.v.
- Az első angyal üzenete - Jel. 14:6-7 - Miskolc
- Jelenések 14., a 2. és 3. angyal üzenete
- Jelenések 14., a 2. és 3. angyal üzenete
- Jelenések 14:13 - "Boldogok, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva..." (Orosháza)
- Jelenések 14,13 - "Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva"
- "Boldogok, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva..." (Jelenések 14,13) - Szombathely
- Jelenések könyve 15. fejezete - Tatabánya
- Jelenések könyve 16. fejezete - Az utolsó hét csapás - Tatabánya - Jelenések könyve 17. fejezete - "A nagy parázna kárhoztatása" - Tatabánya
- Jelenések könyve 18. fejezete - Tatabánya
- Jelenések könyve 19. fejezete - Tatabánya
- Jelenések könyve 20. fejezete - Tatabánya
- Jelenések könyve 20. fejezet - Tatabánya
- Jelenések könyve 21. fejezete - Tatabánya
- Jelenések könyve 22. fejezete - Tatabánya
- Jelenések könyve 20. fejezet - Tata
- Jelenések 22. fejezet - Tatabánya
- Jelenések könyve 22. fejezet - Terézváros
Próféciák
Idők jelei - Végidő
-----video-----
- A végidő és annak jelei - (mp3 is)
- Az emberi történelem - (mp3 is)
- Jeruzsálem kontra Róma - (mp3 is)
- Nagyhatalmak küzdelme - (mp3 is)
- Globális hatalmak - (mp3 is)
- A történelem vége - (mp3 is)
- Idők jelei - másként: Szodoma
ÚJ! - Globalizáció, migráció és ... - (mp3 is)
- - Kik a 11 órás munkások, hogyan tekintsünk rájuk?
- Próféciák a Messiásról - (mp3 is)
- A végidő eseményeinek időrendje
- Próféciák - Bevezetés
- Próféciák - Idői próféciák - 490/2300
- Próféciák - A végidő eseményeinek időrendje 1.
- Próféciák - A végidő eseményeinek időrendje 2.
-----hang-----
- Mikor jön el a vég? - Mt. 24,14-18
- Máté evangéliuma 24. fejezete
- Prófétikus időszakok a Bibliában - 2300 év, 490 év, 1260 év (az előadás videón)
- Egyháztörténelem a próféciában (az előadás videón)
- A hűség példaképei (az előadás videón)
- "Akiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül..." - Zsid. 12,1-2 - Bp. Bertalan Lajos u.
- "Amikor az embernek Fia eljön, talál-e hitet a földön?" - Óbuda
- A rostálás - Zugliget
- "Amikor mindezeket látjátok..." - Lovasberény
- Akkor jön el a vég - Tatabánya
- Jézus jön - hogyan készülsz? - Balatonlelle
- Jelenések 4-5. fejezet
- Mt.24:44 - "Legyetek készen...!"
- Prófétikus időszakok a Bibliában - 2300 év, 490 év, 1260 év (az előadás videón)
- "Amiképpen a Noé napjaiban volt..."
A bibliai próféciákról
- Próféciák 1. - Veszprém
- Próféciák 2. - Veszprém
- Próféciák 3. - Veszprém
- Próféciák 4. - Veszprém
Vegyes
Újdonságok
-----video-----
ÚJ! - Jelenések 10.: A kis könyv - (mp3 is)
ÚJ! - Prédikátor könyve -
ÚJ! - Jelenések - a 7 trombitaszó - (mp3 is)
ÚJ! - Jelenések-7: Elpecsételés + 144.000 - (mp3 is)
ÚJ! - Jelenések - a 7 pecsét - (mp3 is)
ÚJ! - Jelenések - a 7 levél - (mp3 is)
ÚJ! - Jelenések könyve - bevezetés - (mp3 is)
ÚJ! - Globalizáció, migráció és ... - (mp3 is)
ÚJ! - Apokrif iratok a Bibliában? - (mp3 is)
ÚJ! - Jakab levele - (mp3 is)
-----hang-----
A Biblia arról, hogy ...
-----video-----
- ...honnan a rossz? Kicsoda Sátán? - (mp3 is)
- ...mi a helyzet a halottakkal? - (mp3 is)
- ...üdvözít-e az egyház? - (mp3 is)
- ...kik az angyalok? - (mp3 is)
- ...Jézus Isten volt-e - (mp3 is)
ÚJ!!! - Kísértés vagy próba? - (mp3 is)
ÚJ!!! - Jézus kísértése - és a mienk? - (mp3 is)
ÚJ!!! - Jézus Krisztus az Ószövetség Istene (is)! - (mp3 is)
A Biblia...
- ...Péterről és a pápaságról - (mp3 is)
- ...a spiritizmusról - (mp3 is)
- ...a hazugságról - (mp3 is)
- ...a törvényeskedésről - (mp3 is)
- ...Júdásról és a predesztinációról - (mp3 is)
- ...Istenkísértésről és gondviselésről - (mp3 is)
- ...a nyelveken szólásról - (mp3 is)
- ...a Szentlélekről és Szentháromságról - (mp3 is)
- ...az agykontrollról, reikiről, stb. - (mp3 is)
- ...az egészséges táplálkozásról - (mp3 is)
- ...a törvény érvényéről - (mp3 is)
-----hang-----
Sorskérdések
-----video-----
- Miért engedi meg Isten? - Ráckeve
- Megváltozhat-e az ember? - Érd
- Öregedés - hívő szemmel - Érd
- Reménykedni válságok idején - Érd
- "Akarsz-e meggyógyulni?" - Terézváros
-----hang-----
- Életünk rendeltetése - Ef 2:10
- "A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt..." - Pld. 20,30
- Ismerd meg Istent! - 1Krón. 28,9
- Ha van Isten, miért engedi meg a szenvedést?
- Miképpen győzhetek a hibáim fölött?
- Megérthetjük-e a Bibliát?
- Hogyan olvassuk a Bibliát?
- Megismerhetjük-e Istent?
- Lehet-e becsületesen élni a mai világban?
- Mit kezdjek az életemmel?
- Mit várhatok a jövőtől?
- Az elengedés tudománya
- Az önismeretről
- Szereptévesztések
- Hol a határ a segítő bírálat és a vádolás között?
Hitélet
-----video-----
- Hogyan vezet Isten? - Érd
- Isten országa - most? - Érd
- Hit és próba - Józsefváros
- Krisztus testét enni - Érd
- Keresztény karácsony - 2022 - Érd
- Hiteles keresztény - Zalaegerszeg
- Dávid testamentuma - Ráckeve
- Istent segítségül hívni - Terézváros
- Békesség és biztonság - Fehérvárcsurgó
- Krisztusról mint megfeszítettről - Érd
- Az imádság ereje - Székesfehérvár
- Szolgálni Isten - tisztelettel és félelemmel - Érd
- Csodálatos gyógyulás - Érd
- Csak nem én? - Terézváros
- Legyetek tökéletesek! - Érd
- Csak nem én? - Újbuda
- A szombatünneplés öröme - Érd
- Az isteni megtartás értéke - Érd
- Becsüld meg a testvéredet! - Székesfehérvár
- Csak nem én? - Fehérvárcsurgó
- Ha meg nem moslak... - Érd
- Tanítvány és tanító - Érd
- Tanítványság
- Nem csak kenyérrel él az ember
- Az élet perspektívái
- A só - legyél te is influencer!
- A hívő identitása - Érd
- A beszéd jelentősége - Érd
- Fiatalon élj fiatalként! - Érd/Ráckeve
- Miből látszik, hogy tanítvány vagy? - Bp. Terézváros
- Ismerd meg Istent! - Isaszeg
- Hat napon át munkálkodjál...! - Fehérvárcsurgó
- Akarsz-e meggyógyulni? - Fehérvárcsurgó
- A közösség jelentősége - Fehérvárcsurgó
- Fiúság, szolgaság - Bp. Práter 12.
- A közös jövőnk az új gyülekezettel - Érd
-----hang-----
- Meg lehet-e tartani Isten parancsolatait? - Szolnok (Jel.14,12)
- Hogyan győzött Jézus a kísértések fölött? - Tata
- Hogyan győzhetünk a hibáink fölött?- Újpalota
- Hogyan vezet Isten? - Tata
- Hogyan vezet Isten? - Nyergesújfalu
- Hogyan kezeljük a haragot? - Pestlőrinc
- Szolgálat - Fehérvárcsurgó
- Mit jelent szolgálni? - Tata
- "Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket..." (Ján.15,16) - Tata
- "Meddig sántikáltok kétfelé?" - 1Kir.18,21 - Fehérvárcsurgó
- "Meddig sántikáltok kétfelé?" - 1Kir.18,21 - Gödöllő
- "Meddig sántikáltok kétfelé?" - 1Kir.18,21 - Székesfehérvár
- "Örüljetek az Úrban mindenkor..." (Fil.4,4) - Sárvár
- "Örüljetek az Úrban mindenkor..." (Fil. 4,4) - Eger
Az imádságról
- Jézus Krisztus és az imádság mint a győzelmének titka
- "Mindig imádkozni kell és meg nem restülni" - Luk. 18,1 - Bertalan L. u.
- 1. Pét. 4,7 - Hogy imádkozhassatok - Fehérvárcsurgó
Krisztus követése és...
- ... a személyes boldogság
- ... a más emberekhez való viszony
- ... az öregedés és halál feldolgozása
- ... a szerelem és a házasság megélése
- ... az egészséges életvitel felelőssége
- ... anyagai javakhoz való viszony
Pénzügyi gyorstalpaló
-----video-----
PPP-1 - Kevés a pénzed?
PPP-2 - Hitelt vennél fel?
PPP-3 - Hitelkártya?
PPP-4 - Reklámok?
PPP-5 - Biztosítás?
PPP-6 - Befektetnél?
-----hang-----
Mennyit hagysz a zsebedben? - Kelenföld
Anyagi függetlenség - Baja
Szabaddá tesz-e a pénz?
Vegyes
-----video-----
- Hol van a helyem a gyülekezetben? - Budapest, Hotel Agro (videó!!)
-----hang-----
- Mit nyerhetünk a Bibliából? - Tát - könyvtár
- Tatabánya - Kiben bízhatunk?
- Ismerd meg Istent! - 1Krón. 28,9 - Bertalan Lajos u.
- "Isten jósága téged megtérésre indít" - Tata
- Ésa. 55:9 - Új utak keresése 2. - Fehérvárcsurgó
- Új utak keresése 2. - Tata
- "Mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt..." - Tatabánya
- "Milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben?! - 2.Pét.3,10-12 - Fehérvárcsurgó

- "Az én országom nem e világból való." - Fehérvárcsurgó
- "Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket..." - 1Tim 1,15 - úrvacsora - Tatabánya
- Miért kellett meghalnia Jézusnak a kereszten? - Tata - (az előadáshoz tartozó .ppt file)
- "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön..." - Máté 28,18-20 - Tatabánya
- "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön..." - Benczúr u.
- Misszió a Szent Lélekkel vagy nélküle - Gyula
- Rm 10:13-17 - Új utak keresése - Fehérvárcsurgó
- Rm 10:13-17 - Új utak keresése - Tata
- Apcs. 1:6-8 - Új utak keresése - a Szentlélek - Terézváros
- Apcs. 1:6-8 - Új utak keresése - a Szentlélek - Lovasberény
- Rm 10:13-17 - Az üzenethirdetés felelőssége - Tatabánya
TURI
-----video-----
- Elköltözni és Krisztussal lenni
- Egyedül Isten jósága indíthat megtérésre- Rm. 2:4 - 1. rész
+++ 2.rész - NET
- Megújulás a Szentlélek által - Érd
- Apcs. 1:7 - Érd
- Pld. 9:12 - Érd
- Ezék. 33:17 - Fehérvárcsurgó
- Mt. 25:19 - Terézváros
- Apcs. 1:6-8 - Új utak keresése - a Szentlélek - Terézváros (VIDEÓ!)
2- Európa a változások viharaiban - Óbuda
-----hang-----
- Pld. 28:14 - Tata
- Ésa. 46,3-5 - Isten mint gondviselőnk élethossziglan - Gyula
- Ésa. 46,3-5 - Bertalan Lajos utca
- Jeremiás könyve 9. fejezet 23-24. vers - Isten megismerése - Tata
- Dán.7:17-18 - Fehérvárcsurgó
- Mt. 3,17 - Sárvár
- Mt. 23:17 - Pécs
- Mt. 23-17 - Székesfehérvár
2006. tavasz - Máté 24,6-8 - Tatabánya
- Mt. 28. - Tatabánya
- Máté 28. - Tata
- Máté 28. - Székesfehérvár
- Mk16,15-16 - Tatabanya
- Luk. 14:28 - Fehérvárcsurgó
- Luk22,31-32 Bertalan L. u.
- Ján 1:1-18 - Fehérvárcsurgó
- János 3,16 - Fehérvárcsurgó
- Ján 3. - Tatabánya
- Ján. 4. fej. - Tatabánya
- János evangéliuma 18. fejezet - Tatabánya
- Rm. 8. Tatabánya, úrv.
- Róma 8,14 - Fehérvárcsurgó
- Rm. 8,14 - Pestlőrinc
- 1. Kor. 12. - Tatabánya
- 1. Kor. 12. - Fehérvárcsurgó
- Gal. 3:24 - Fehérvárcsurgó
- Efézus 3,14-21 - Fehérvárcsurgó
- Kol. 3,2 - Tatabánya
- 1. Thess. 5. - Tata